ForældreTrack

ForældreTrack

ForældreTrack

Der er i processen omkring drengens nye tillærte vaner og faglige kompetencer, tiltænkt et obligatorisk ForældreTrack ind i DrengeAkademiet, Esbjerg Kommune, fordelt på 4 workshops med sammenhængende temaer. Målet er at udvikle forståelsen for, hvordan man kan støtte og udvikle drengens udnyttede og uudnyttede potentialer med udgangspunkt i de 7 karaktertræk og gode vaner, som baggrund for en succesfuld skolegang og uddannelse.