Hvem kan deltage?

Hvem kan deltage?

Hvem kan deltage?

For at deltage på årets Drenge Akademi, skal du:

  • Være en dreng og gå i 7. klasse i Esbjerg Kommune

  • Have et beviseligt og markant fagligt efterslæb i dansk og matematik

Være motiveret for at:

  • tage på Introcamp 3. og 4. marts 2017

  • tage på Drenge Akademiet fra den 13/3 - 24/3 2017

  • være aktiv i et 3 måneders Lærings Boost efter Drenge Akademiet (en gang om ugen på Ungdomsskolen)

  • Du har ikke store udfordringer, som hæmmer dig i at deltage i et fællesskab, fx en svær diagnose

Hvordan?

1. Du og dine forældre skal læse alt informationsmaterialet igennem. Vi har samlet det hele her på siden.

2. Du og dine forældre skal udfylde et online ansøgningsskema senest den 30 . november 2016 som du finder her på siden (hvis I ikke har en computer, så få din lærer til at printe et skema ud til dig og aflever det på skolens kontor, så sende de det for dig). Her skal du besvare spørgsmål om, hvordan du oplever skolen både fagligt og socialt. Samtidig skal din mor eller far også besvare en række spørgsmål. Der er ingen ’rigtige’ eller ’forkerte’ svar, og det er meget vigtigt for dit udbytte af DrengeAkademiet, at I svarer ærligt på alle spørgsmålene.

Hvis du bliver optaget

Da vi kun har plads til 32 drenge er vi nødt til at vælge de drenge, som vi vurderer, vil have størst gavn af at komme med, og derfor kan du ikke være sikker på at være blandt de heldige. Besked om optagelse til introcampen udsendes i pr. mail eller brev den 10/12 2016.

1. Når du har modtaget positiv bekræftelse på optagelse på DrengeAkademiet skal din mor, far eller værge bekræfte, at du skal deltage i forløbet.

2. Vores erfaringer viser, at det ikke er alle, som trives med at være af sted sammen med 31 andre drenge. Derfor inviterer vi i første omgang 32 drenge med på en introcamp, som finder sted den 3. og 4. marts. Her møder vi hinanden for sammen at afprøve, om DrengeAkademiet er noget for dig, ligesom vi tester alle både fagligt og personligt. Man skal kunne deltage i introcampen for at komme med på DrengeAkademiet.