Karaktertræk

Karaktertræk

Karaktertræk

Indsatsen skal hænge sammen for at kunne påvirke adfærden i den ønskede retning. De fysiske rammer skal spille sammen med og forstærke de sociale rutiner. Det vi siger, skal svare til det, vi viser og gør. Rå regler kan ikke stå alene, men må i den konkrete situation være genstand for fortolkning og en moden afvejning af synspunkter.

Læring kan ikke være effektiv og synlig, uden at ledelsen er det. Det hele skal komme sammen til en helhed, før de gode resultater bliver en naturlig konsekvens og ikke blot resultatet af simpelt held. Vi ønsker, at den enkelte er så klar til at lære, som det er muligt. Derfor arbejder vi med personlig læring gennem positive karaktertræk og håndtering af den personlige energi. Det giver drengene en forståelse og nogle værktøjer, som de både kan bruge her og nu – og på sigt.

Vi arbejder målrettet med at udvikle den enkelte drengs kompetencer inden for alle syv karaktertræk. Blandt andet gennem løbende evaluering og notater i det, vi kalder KT-bog og styrkeprofil. Vi arbejder med karaktertrækkene i specielle workshops og oplevelsesbaserede øvelser, ligesom vi udnævner karaktertræks-detektiver, der har til opgave at se og genkende karaktertræk. Et højdepunkt er en af de sidste dage, hvor hver dreng får udleveret en t-shirt med selvvalgt budskab om et af de syv karaktertræk.