Projektet

Projektet

Projektet

DrengeAkademiet er et samarbejde mellem Esbjerg Kommune og Løkkefonden for fagligt usikre drenge, som har viljen til at bruge 2 uger af deres skolegang på at forbedre sig markant både fagligt, socialt og personligt. Akademiet er en camp intensiv faglig og alsidig læring, der følges op med et forældretrack, der støtter drengene i at fastholde udviklingen derhjemme. Undervisningen bliver varetaget af grundskolelærere, som har takket ja til at teste, afprøve og udvikle nye metoder.

DrengeAkademiet er løbende blevet evalueret af forskere fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, og der er blevet udgivet flere rapporter med forskelligt fokus, eksempelvis campudbytte og følgeforskning. Læs mere i rapporterne om forskningen her. Med afsæt i rapporternes konklusioner er Esbjerg Kommune og LøkkeFondens vision at udbrede DrengeAkademiets metoder, så flere drenge kommer tilbage i fællesskabet, men også for at stille udviklede metoder og værktøjer til rådighed for kommunen og folkeskolerne i Esbjerg Kommune.

Hvis alle skal lære mest muligt, er det nødvendigt, at alle forpligter sig til at deltage fuldt og helt i DrengeAkademiet. Det indebærer at:

• Være fuldt til stede på intro-, hovedcampen og i det efterfølgende LæringsBoost forløb.

• Alle drenge står op hver morgen kl. 7:00.

• Alle drenge deltager fuldt ud i dagens program.

• Alle giver deres bedste – altid. Det betyder, at alle drenge laver alle sine opgaver og deltager i alle aktiviteter og al undervisning. Alle møder aktiviteterne med en positiv tilgang og gå-på-mod, også selvom udfordringerne er svære.

• Alle drenge overholder DrengeAkademiets regler. Begår en dreng en fejl, forventer vi, at han fortæller sandheden og tager ansvar for sine handlinger.

• Alle – både drenge og voksne – opfører sig ordentlig og respektfuldt over for alle andre.

• Alle drenge accepterer, at det er forbudt at ryge og drikke alkohol, og alle er indforståede med kun at have adgang til deres mobiltelefon 1 time pr. dag.